Innlegg fra ‘mai, 2010’

mai 31

En ivrig småbarnsmor ved navn Merete Kvam har satt i verk et kjempetiltak på facebook slik at alle i grendelaget nå har muligheten til å bli litt mere kjent med hverandre. Hvor ofte hender det seg at vi møter på en eller annen som vi ikke vet navnet på? – jo, rimelig ofte vil jeg […]