Innlegg fra ‘august, 2011’

aug 26

Kjære grendelagsmedlemmer. Vel overstått sommer. Jeg har behov for å formidle en del informasjon og vi vil som styre være mer aktive på dette området fremover. Vi vil også invitere til et medlemsmøte i september for å sikre informasjon og dialog med dere. Økonomi. Dere har fått regnskap for første halvår for 2011. Økonomi er det […]