Innlegg fra ‘mars, 2010’

mar 27

Styrets beretning for året 2009 Styret har i 2009 bestått av leder: Hilde Bjørkmo, nestleder: Lennart Solligård, kasserer: Sunniva Rishaug (de første par måneder), sekretær: Kristin Tollan, styremedlem: Frank Hofstad og styremedlem: Geir Leraand. Der er avholdt 8 styremøter siden forrige årsmøte. Viktige saker har vært: Parkeringsproblemer Dette er fremdeles et problem. Beboerne har blitt […]