Innlegg fra ‘februar, 2011’

feb 08

VIKTIG!!! Nye fjernkontroller vil bli utdelt på følgende tidspunkt!! Garasjehus Sør : (Utleveres hos Ole Petter Vinjevoll, Moltmyra 123) Torsdag 10.02. 2011 klokken 1800 – 1900. Torsdag 17.02. 2011 klokken 1800 – 1900 Garasjehus Nord: Utleveres hos Geir M. Leraand, Moltmyra 31A Søndag 13.02 2011 klokken 2000 – 2100 NB!! Samtlige må ta med legitimasjon […]