Innlegg fra ‘august, 2010’

aug 13

Nye innbrudd og hærverk  på garasjetak sør! Til tross for jevnlig patruljering av vaktselskap, så har det nok en gang vært innbrudd og tyveri av biler på garasjetak sør. Vi henstiller samtlige om å gi beskjed til styret i tilfelle en får et glimt av noe man vurderer som mistenkelig. Samtidig vil vi be samtlige […]