Innlegg fra ‘mai, 2011’

mai 26

Befaring av området! Den 1. juni skal grendelagets styre på befaring med vår advokat i anledning oppgraderingen av vårt veinett. Styret er ikke fornøyd med den jobben som er utført, og det er spesielt helning, skjøter, og gjennomslag styret er misfornøyd med. Ved regnvær dannes det tildels store dammer, skjøtene er ujevne, og på en […]