Innlegg fra ‘april, 2011’

apr 27

Ansvar Dugnad Skjetnan Grendalag torsdag 28. april, start 17.30. (Se kart nederst)   Alle feier og rydder i sin del av gaten. De ulike rekkene har ansvarsområder som listet under Rekkene er nummeret etter kartanvisning (bakerst i dokumentet) 1 ) Garasjeanlegg nord/ m/rundkjøring og området rundt Rekke: 6, 7 og 13 2) Garasjeanlegg sør og […]