Innlegg fra ‘juni, 2010’

jun 24

Vaktservice på plass!! I forbindelse med den økende oppblomstringen av tyveri og hærverk i våre garasjeanlegg, så har styret satt iverk strakstiltak som et forsøk på å få bukt med problemet. Vaktservice AS er derfor satt til å  utføre tilsyn rundt P-byggene gjennom natta til ulike tider, samt kontrollere at alle porter er igjen og alle dører låst. […]